Aktiviti Perniagaan

Qifays Enterprise telah didaftarkan pada 31hb Januari 2004 di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dengan pemilikan 100% bumiputera.

Qifays Enterprise adalah sebuah syarikat yang berdaftar sebagai kontraktor elektrik dan juga Kontraktor Perkhidmatan dengan Suruhanjaya Tenaga. Disamping itu, ianya juga didaftarkan sebagai Kontraktor Elektrik Bumiputera Kelas II dengan Pusat Perkhidmatan Kontraktor.

Qifays Enterprise juga adalah kontraktor dan pembekal bumiputera berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia.

Aktiviti Utama syarikat dibahagikan kepada 3 kategori:-

  1. Kejuruteraan Elektrikal dan Komunikasi
  2. Kejuruteraan Mekanikal
  3. Pembekalan Barang-Barang dan Perkhidmatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>